Autor: 105984@student.uni.opole.pl

Meblowanie czyli wrażenia po spotkaniu

Dzisiaj, wraz z Dr Magdaleną Piejko, dr Anną Czerner i mgr. Michałem Wanke uczestniczyłam w spotkaniu podsumowującym prace badawcze w ramach projektu Kooperacja świata nauki i biznesu sektora meblarskiego w województwie opolskim.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w główny nurt Tagi: , ,

Zachowanie prospołeczne

Zachowanie –jedno z podstawowych pojęć psychologii, o dużym znaczeniu również w socjologii, definiowane zależnie od zakresu zjawisk: ogólnie element składowy wszelkiego typu działań i czynności, jawne(obiektywne) obserwowalnych, głównie ruchowych aktywności ludzi, reakcja na płynące z zewnątrz bodźce (zewnętrzne czynniki sytuacyjne) lub na odczuwaną wewnętrzną potrzebę, nierzadko powiązaną z kształtem zewnętrznych czynników stymulujących.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:
Top