Autor: marcins

Przewodnik po cytowaniu w stylu APA i Chicago

Spis treści:

1. Czym jest styl APA?
2. Czym jest styl Chicago?
3. Cytowanie i wpis bibliograficzny z książek.

  • styl APA
  • styl Chicago

4. Inne przykłady cytowania i tworzenia bibliografii.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w główny nurt, zadania Tagi: , , , , , ,

Wywiad grupy MPK

1. Jakie najczęstsze błędy popełniają studenci ubiegający się o stypendia i o miejsce w domu studenta?

Najczęstszym błędem popełnianym przez studentów jest niedostarczenie kompletu dokumentów.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi: ,

MPK – Konspekt do FAQ

Dział spraw studentów:

Jakie najczęstsze błędy popełniają studenci ubiegający się o stypendia i o miejsce w domu studenta?

Gdzie znajdziemy potrzebne informacje aby uzyskać stypendium lub miejsce w domu studenta, zanim osobiście wybierzemy się do działu spraw studenta?… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

zadanie 2.

Tematem artykułu jest region pomorski który wyróżnia się w kraju wyższym uczestnictwem wyborczym, poparciem dla ruchów postsolidarnościowych wynikających z podłoża społeczno-kulturowego oraz odrębności subregionu kaszubskiego.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

Zadanie tech. pracy umysłowej, część II

Według Bergera (2003) socjologia to nauka o systemach kontrolnych stosowanych przez społeczeństwo oraz o wywieraniu na jednostkę presji i stosowaniu wobec niej przymusu.Natomiast Maxa Webera twierdzi, że socjologia jest to nauka, która dzięki interpretacji dąży do zrozumienia działania społecznego i przez to do przyczynowego wyjaśnienia jego przebiegu i skutków.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii, kursy Tagi:
Top