Rich Ling. New Tech New Ties

New Tech New Ties to książka autorstwa amerykańskiego socjologa Richa Linga, która ukazuje nam jak komunikacja poprzez telefon komórkowy wzmacnia nasze więzi pomiędzy rodziną jak i przyjaciółmi, pozwala na interakcje nawiązywane z prawie każdego miejsca na świecie i z prawie każdą osobą.

Rich Ling jest profesorem na  IT University w Kopenhadze, Dania, pracuje w norweskiej firmie telekomunikacyjnej Telenor oraz profesor pomocniczy na University of Michigan. Doktorat z socjologii uzyskał na Colorado University w Boulder, USA w 1984 roku. Po ukończeniu doktoratu, wykładał na University of Wyoming w Laramie, a następnie po otrzymaniu dotacji finansowanej przez Marshall Foundation, przyjechał do Norwegii. Od tego czasu pracował w firmie zajmującej się badaniem zasobów, był partnerem korporacji konsultingowej, która koncentruje się na badaniach nad energią, technologią oraz społeczeństwem. Przez ostatnie trzynaście lat pracował w firmie Telenor i zajmował się zagadnieniami związanymi z nowymi informacjami dotyczącymi technologii komunikacyjnej i społeczeństwa. Ling opublikował wiele artykułów wykładanych na uniwersytetach w Europie, i Stanach Zjednoczonych. Jest autorem dwóch pozycji : The Mobile Connection (2004) oraz New Tech, New Ties (2008)

Na wstępie autor przedstawia nam jak w ciągu ostatnich dwudziestu  lat telefon komórkowy stał się nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości. Niemal każdy człowiek na świecie posiada to narzędzie komunikacji ( wyłączając niektóre kraje Trzeciego Świata i te nisko rozwinięte ). Na początku  lat dziewięćdziesiątych XX wieku tylko nieliczni posiadali telefony komórkowe i służyły one do przeprowadzania ważnych konwersacji nie cierpiących zwłoki. Obecnie telefon komórkowy posiada prawie każdy nastolatek. Zmieniła się również funkcja jaką pełni mobilna komunikacja. Chociaż nadal tak samo przekazujemy informacje, wymieniamy się nimi, to jednak telefon komórkowy stał się narzędziem, które zastępuje nam kontakt typu face to face z bliskimi nam osobami. Rich Ling w swojej książce ukazuje nam jak dzięki komunikacji mobilnej możemy utrzymywać kontakt z rodziną, przyjaciółmi, czy współpracownikami. Udowadnia że korzystanie z telefonu komórkowego zacieśnia więzy społeczne małych grup i pozwala na niczym nieograniczoną komunikację.

Jednak z drugiej strony autor New Tech New Ties rozważa czy komutacja via telefon komórkowy wpływa niekorzystnie na relacje typu face to face z członkami naszej grupy społecznej. Można by twierdzić, iż takie kontaktowanie się może prowadzić do poluźnienia stosunków poprzez brak konieczności spotkania się w rzeczywistości. Autor zadaje pytanie czy komunikacja mobilna tak naprawdę nie prowadzi do zwiększenia poziomu indywidualizmu w społeczeństwie, co może prowadzić do rozpadania się małych grup społecznych takich jak rodzina czy grupa przyjaciół. Rich Ling skupia się także na pracach Emile’a Durkheim’a, a zwłaszcza na pojęciu rytuału interakcyjnego. Według niego to właśnie rytuał interakcyjny jest spoiwem łączącym społeczeństwo. Dzięki codziennym interakcjom z innymi ludźmi, spotkaniom i rozmowom nawiązujemy kontakt, wpasowujemy się  społeczeństwo, stajemy się częścią grupy, czujemy się akceptowani. Tutaj autor stawia pytanie czy komunikacja pomiędzy jednostkami poprzez telefon komórkowy nie zabiera nam możliwości takich właśnie interakcji typu face to face, a jednocześnie czy nie separuje nas od społeczeństwa. Być może nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jak porozumiewanie się jednostek via telefon komórkowy oddziałuje na nasze interakcje z innymi ludźmi. Aby interakcja przebiegała właściwie każda ze stron potrzebuje znajomości odpowiednich znaków, symboli, języka. Sytuacja, która wytwarza się pomiędzy uczestnikami konwersacji powinna być jasna dla obu stron, przejrzysta i przede wszystkim odpowiednio rozpoznana. Jeśli któryś z wyżej wymienionych warunków nie zostanie spełniony, prowadzić to może do złego rozpoznania sytuacji czy nastroju, a to z kolei do nieporozumień czy nawet wynikającej z nich różnicy zdań. Dlatego odpowiednie zrozumienie i interpretacja zaistniałej sytuacji jest tak ważne dla obu stron uczestniczących w interakcji odbywającej się zarówno przez telefon komórkowy jak i tych odbywających się twarzą w twarz.

Autor New Tech New Ties mówi również o tym, jak komunikacja mobilna może być przeszkodą w ulepszaniu, a nawet podtrzymywaniu więzi społecznych. W sytuacji kiedy kilka osób uczestniczy w konwersacji, a zostaje ona przerwana poprzez jednego z jej uczestników, który właśnie odbiera telefon komórkowy, może dojść do nieporozumień, gdyż powszechnie takie zachowanie uważane jest za niegrzeczne i nieodpowiednie. Rozmowy telefoniczne prowadzone w niewłaściwych miejscach, o niewłaściwych porach czy w niedobrym czasie mogą prowadzić do złego odbierania przez innych osoby używającej telefonu komórkowego. Może to więc prowadzić do poluźnienia więzi społecznych czy nawet rozpadania się małych grup społecznych.

Nie można jednak zapomnieć, że komunikacja mobilna rozpościera przed nami wachlarz możliwości związanych z rożnego rodzaju interakcjami wykraczającymi poza ramy interakcji typu face to face. Autor oprócz omawiania możliwości rozmowy przedstawia nam także możliwości wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, które są nieodłącznym elementem rzeczywistości każdego młodego człowieka posiadającego telefon komórkowy. Jest to bardzo szybki sposób na komunikację z innymi ludźmi, jeśli, na przykład w tej chwili nie mamy możliwości rozmowy. Pozwala on na prawie natychmiastowe przekazanie potrzebnych informacji bez konieczności rozmowy.

Rich Ling mówi także o tym jak przez lata zmieniła się komunikacja mobilna. Kiedyś dzwoniło się do miejsca, mając nadzieję, że zastanie się osobę, z którą mieliśmy nadzieję porozmawiać w domu, czy w pracy. Teraz natomiast nie dzwonimy w miejsca, lecz do ludzi. Nie musimy obawiać się, że nie zastaniemy naszego rozmówcy gdyż telefon komórkowy wyklucza przymus bycia w konkretnym miejscu, które umożliwia nam komunikację. Z drugiej strony jednak można uważać to za fakt negatywny, który jest „ograniczeniem” nałożonym na nas przez wymogi społeczeństwa.

Autor w swojej książce ukazuje nam jak komunikacja mobilna wpływa na społeczeństwo, na więzi społeczne oraz na spójność małych grup społecznych takich jak rodzina czy grupa przyjaciół. Przedstawia jak telefon komórkowy w ciągu zaledwie dwudziestu lat stał się elementem nieodłącznym w naszej rzeczywistości i jak jego użytkowanie stało się spoiwem łączącym społeczeństwo. Rich Ling przedstawia nam jak interakcje zachodzące podczas komunikacji poprzez telefon komórkowy są fundamentem zarówno tworzenia jak i funkcjonowania małych grup społecznych. Pokazuje nam jak ważne jest dla społeczeństwa dwudziestego pierwszego wieku, które nazwać możemy społeczeństwem informacyjnym korzystanie z technologii, która pozwala na natychmiastowy przekaz informacji niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy i czasu, który kiedyś nas ograniczał. Mówi o tym, jak społeczeństwo i technologie ewoluowały od telefonów stacjonarnych do telefonów komórkowych, które są znacznie wygodniejsze i które pozwalają nam na bezpośrednią komunikację z konkretną osobą, nie zaś tylko konkretnym miejscem. Za bardzo istotną sprawę uważa także rytuał interakcyjny, który jest niepisaną umową między jego uczestnikami pozwalającą na porozumienie się bez przeszkód. Autor New Tech New Ties wyraźnie podkreśla jak ważna dla społecznej spójności jest komunikacja mobilna i jak wiele wnosi ona do naszej rzeczywistości.

Uważam, że ta pozycja jest kluczową jeśli chcemy zapoznać się z tematem dotyczącym komunikacji mobilnej. Ukazuje ona przejście ze świata, w którym telefony komórkowe były tylko gadżetami dla nielicznych, do świata, w którym stały się nieodłącznym elementem codziennej rzeczywistości. Choć lektura sama w sobie nie jest łatwa i odnosi się do prac innych socjologów jak Emil Durkheim czy Chris Licoppe, to jednak doskonale ukazuje erę telefonów komórkowych. Nie jest także książką tylko dla socjologów, lecz dla wszystkich zainteresowanych fenomenem telefonu komórkowego i komunikacji mobilnej.

 

Rich Ling New Tech New Ties (2008) MIT Press, Cambridge, Massachusetts

Napisano w Bez kategorii Tagi:
One comment on “Rich Ling. New Tech New Ties
  1. Michał Wanke napisał(a):

    Trochę dziwi mnie pominięcie Goffmana, ale i tak dobra robota. 10/10

1 Pingi/Trackbacki dla "Rich Ling. New Tech New Ties"
  1. […] New Tech New Ties, Rich Ling – Monika Kaczmarek […]

Dodaj komentarz