Notatka z analizy krytycznej tekstu, o czym należy pamiętać

Analiza krytyczna tekstu to z jednej strony omówienie jego zawartości, a z drugiej jego krytyczna ocena. Jak widać, nie sprowadza się ona do streszczenia wywodu autora i chociaż zawiera w sobie rekapitulację treści to jest ona uzupełniana o analizę i ocenę wartości poznawczej pracy. Krytykowanie musi mieć charakter konstruktywny, ocena musi być podparta argumentami. Uzasadnianie merytoryczne jest podstawą krytyki! Nie chodzi o to, czy artykuł się tobie podoba, czy nie, ale o to, czy wywód autora jest spójny, wiarygodny a temat wysycony. Notatka z analizy powinna zawierać:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Dane bibliograficzne wybranego przez Ciebie tekstu: Imię, nazwisko autora/ów, Tytuł artykułu, w: tytuł książki/ czasopisma, w którym się znajduje, Miejsce i rok wydania, numery stron, link do artykułu, jeżeli pobrałeś go z Internetu, (data pobrania artykułu).
 • Przypisy (do odpowiednich fragmentów z tekstu, który analizujesz oraz do innych materiałów, z których korzystasz podczas pracy nad notatką). Wskazówki, jak sporządzić przypisy znajdziesz tutaj
 • Przedstawienie głównych tez i struktury pracy (w tej części zrekonstruuj treść i strukturę pracy, problem badawczy, pytania, tezy i cele formułowane przez autora),
 • Analizę krytyczną (kluczowa część pracy, w której dokonujesz oceny, zarówno negatywnej jak i pozytywnej, pamiętając o merytorycznym uzasadnieniu tych ocen; porównaj tę pracę do innych prac z tego zakresu oceniając jej nowatorskość i wkład w rozbudowę podłoża teoretycznego i empirycznego. Ocenie poddaj: zawartość merytoryczną pracy (ocena postawionych celów – czy są możliwe do zrealizowania, ocena tez – czy są odkrywcze, zgodne z innymi koncepcjami i wynikami badań z tego samego obszaru tematycznego); strukturę wywodu (czy cele zostały osiągnięte, tezy obronione, czy autor odpowiedział na wszystkie postawione pytania, czy wywód jest spójny, uporządkowany a temat wysycony); metodologię pracy (oceń sposób dochodzenia do wniosków końcowych, jeśli jest to praca empiryczna, to oceń adekwatność zastosowanych metod i technik zbierania danych do problemu badawczego, sposób wnioskowania); styl (oceń sposób formułowania myśli, jasność i zrozumiałość wywodu); wiarygodność wywodu – zidentyfikuj ukryte założenia, stronnicze i tendencyjne wypowiedzi
 • Podsumowanie (wydaj ocenę końcową, zbierz swoje argumenty, sformułuj swoje rekomendacje – jak można rozbudować/poprawić tekst, co byś w nim zmienił i dlaczego, czego ci brakuje).

Trzy elementy są kluczowe dla powodzenia tego zadania: zrozumienie wywodukrytyczne myślenieposzukiwanie (kontr)argumentów. Poprawne sporządzenie notatki z analizy krytycznej wymaga czasu, nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę, a przede wszystkim:

 • dowiedz się więcej o autorze tekstu, znajdź informacje o jego dorobku naukowym
 • przeczytaj tekst kilka razy, tak abyś dobrze znał jego strukturę, oswoił się ze stylem pisania, słownictwem
 • zaznaczaj i wyjaśniaj kluczowe dla tej pracy słowa, poszukuj synonimów, antonimów
 • podkreślaj pytania, jakie stawia autor pracy, cele jakim ten tekst ma służyć
 • podkreślaj istotne fragmenty, w których autor zawarł tezę, przytoczył argumenty, odpowiada na postawione przez siebie pytania
 • zaznacz cytaty, które cię zaciekawiły bądź z różnych powodów zwróciły twoją uwagę
 • zwróć uwagę na pojęcia i teorie socjologiczne, sprawdź definicje tych pojęć, zapoznaj się z biogramami socjologów przywoływanych w tekście, dowiedz się więcej o teoriach, którymi posługuje się autor
 • zaznaczaj te fragmenty, które budzą twoje wątpliwości, z którymi się nie zgadzasz, które nie zostały według ciebie dostatecznie rozwinięte
 • wynotuj słowa, zdania, których nie rozumiesz i wyjaśnij je używając słowników, encyklopedii, prosząc o pomoc prowadzącą zajęcia, kolegów z roku – żeby możliwa było krytyczne przeanalizowanie tekstu, najpierw trzeba go zrozumieć!
 • na bieżąco wynotowuj pytania, skojarzenia, pomysły, jakie nasuwają ci się w trakcie czytania tekstu (nie licz na to, że później je odtworzysz z pamięci)
 • pisz własnymi słowami, notatka nie może być zbiorem cytatów z tekstu
 • wykonaj ćwiczenia z zadania domowego w oparciu o wybrany przez ciebie tekst
 • zapoznaj się z polityką plagiatową w naszym instytucie

Formatowanie:Georgia 12, marginesy 2,5, wyrównanie do lewej, interlinia 1, objętość 2-5 stron

Nie irytuj się, jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie zniechęcaj, jeżeli czytanie cię nuży. Samodzielna, twórcza praca, nawet jeśli nie do końca doskonała, będzie nagrodą za twój wysiłek. W razie problemów z opracowaniem notatki, kontaktuj się ze mną. Powodzenia!

Termin oddania notatki: 16 czerwca 2014 (wersja papierowa i elektroniczna).

Napisano w ogłoszenia do kursów Tagi:
0 comments on “Notatka z analizy krytycznej tekstu, o czym należy pamiętać
1 Pingi/Trackbacki dla "Notatka z analizy krytycznej tekstu, o czym należy pamiętać"
 1. […] Analiza krytyczna tekstu: czytamy i sporządzamy szczegółową notatkę do fragmentów z książki: Marshall McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004, rozdział 12. Ubranie i 13. Mieszkanie, s. 171-186. Przeczytajcie uważnie tę lekturę, poczytajcie o autorze i jego zainteresowaniach naukowych i przygotujcie notatki – przynieście je na zajęcia! Skorzystajcie z moich podpowiedzi w tym wpisie. […]

Dodaj komentarz