Historie kuchenne

  1. Jakie są granice poznania, jeżeli badacz pozostaje na zewnątrz świata?

Badacz pozostając na zewnątrz świata, nie jest w stanie wniknąć w punkt widzenia osób badanych, ich poglądy, motywacje itp. Pełne zrozumienie obserwowanych jest wówczas bardzo utrudnione.

  1. Czy i jak bardzo badacz może angażować się w relacje z badanym?

Badacz może angażować się w relacje z badanym, o ile charakter tej relacji nie wpłynie negatywnie na przebieg procesu badawczego. Badacz powinien ograniczać swój wpływ na zachowanie osoby badanej. Pomiędzy badaczem i badanym powinien być zachowany odpowiedni dystans.

  1. Jaką inną metodę badawczą można zastosować do analizy postawionego w filmie problemu badawczego? Dlaczego?

W tym przypadku można by było zastosować metodę wywiadu, która dodatkowo wzbogaciłaby badania o informacje dotyczące samych badanych, ich punktu widzenia na swoje działania w kuchni itp. Inną metodą, która również pozwoliłaby na lepsze „wczucie się” badaczy w sytuacje osób badanych jest obserwacja uczestnicząca, w której badacz  zostałby osobiście zmuszony do poruszania się po kuchni.

  1. Czy i z jakimi dylematami etycznymi musiał zmierzyć się badacz? Czy i jak można je rozwiązać?

Badacz miał problem z dostaniem się do domu osoby badanej przez kilka dni, co można potraktować jako odmowę udziału w badaniu, do czego badany ma prawo w dowolnym momencie, bez uzasadniania swojej decyzji. Badacze powinni byli to prawo uszanować, nie nagabywać badanego i nie wymuszać na nim udział w badaniu. Badacz z uwagi na charakter badania, ingerował również w prywatność badanego, gdyż obserwacja była wykonywana w jego domu, w nieoczekiwanych momentach w ciągu dnia. Aby ograniczyć problem naruszania prywatności, badacze powinni informować badanych o godzinach pojawiania się w ich domach.

  1. Czy i jakie problemy wiążą się z wchodzeniem w rolę i odgrywaniem roli badacza i badanego?

Rola badanego wiąże się z problemem naturalnego zachowania w trakcie obserwacji. Z kolei w roli badacza istotną kwestią jest możliwość wpływania na zachowanie osoby badanej, czego badacz powinien się w miarę możliwości wystrzegać. Ponadto, w filmie badacz i badany zbliżyli się do siebie na tyle, iż w pewnym momencie ich role zaczęły się zacierać. Istotne jest zatem zachowanie odpowiedniego dystansu.

  1. Jaki jest zakres odpowiedzialności badacza za badanego? Jakie są granice tej odpowiedzialności?

Badacz powinien troszczyć się o to, aby badanie nie miało negatywnych skutków dla badanego, dla jego stanu fizycznego, społecznego i psychicznego. W związku z tym, powinien umieć owe skutki przewidzieć oraz im przeciwdziałać. Nie zawsze jest to jednak możliwe, zwłaszcza w odniesieniu do konsekwencji mogących pojawić się już po zakończeniu badania, których nie zawsze można przewidzieć.

Napisano w Bez kategorii Tagi:

Dodaj komentarz