Opolski projekt wymiany stażystów w ramach Porozumienia Czterostronnego

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego realizuje program wymiany stażystów. Młodzież z naszego województwa,  w wieku od 18 do 27 lat, może odbyć staż w jednym z regionów partnerskich Opolszczyzny:  Nadrenii Palatynacie, Burgundii lub Kraju Środkowoczeskim. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest bardzo dobra znajomość języka kraju, do którego wyjedzie stażysta.
Uczestnik projektu może sam zdecydować o branży, w której chciałby zdobywać nowe doświadczenia zawodowe i językowe. Studenci mogą odbywać staże w regionach partnerskich od czerwca do grudnia, długość stażu wynosi jeden miesiąc. Osoby wyjeżdżające na staż do regionów partnerskich otrzymują stypendium w wysokości  500 euro brutto. Projekt wymiany stażystów jest idealną okazją do zdobycia doświadczenia zawodowego, a także doskonalenia umiejętności językowych.

Termin składania dokumentów upływa 24 lutego br.

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Żeromskiego 3
45- 053 Opole
Tel. 77 4429340/ 77 4429345
INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU NA STRONIE WWW.OPOLSKIE.PL
ZAKŁADKA KOMUNIKATY

Napisano w główny nurt, Praktyki zawodowe, oferty pracy i staży Tagi: ,

Dodaj komentarz