Podsumowujemy Opolskie Odyseje

Powoli kończymy roczną pracę nad opolskimi odysejami. Już teraz w mieście dziejer2 się sporo, a to za sprawą realizujących projekt Meeting the Odyssey. My natomiast zapraszamy na konferencję naukową Opolskie Odyseje. Migracje zarobkowe Opolan w badaniach metodami artystycznymi i zaangażowanymi, podsumowującą projekt badawczy realizowany przez pracowników Instytutu Sztuki i Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego.

Start konferencji zaplanowano w czwartek 10 lipca o godzinie 10.00, a zakończenie na godzinę 14.00. W przerwie przewidziany jest lancz. Konferencja odbędzie się w centrum szkoleniowo-konferencyjnym UMWO, przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu. Szczegółowy program już wkrótce na stronie projektu.

Wystąpienia będą dotyczyć wyników badań oraz wykorzystanych metod artystycznych. Ponadto zaproszeni prelegenci przedstawią aktualny stan badań nad migracjami z Polski i z Opolszczyzny. Zaproszeni goście zagraniczni, badacze kultury i instytucji kultury przygotowali wystąpienia na temat metod artystycznych i zaangażowanych we Francji i w Finlandii. W konferencji weźmie również udział prelegentka z Niemiec, prowadząca badania oraz działająca na rzecz imigrantów (w tym z Polski i Opolszczyzny) w Dolnej Saksonii.

 

Napisano w główny nurt Tagi: , , ,

Dodaj komentarz