Pisanie raportu

Zbliżamy się do końca analizy. Aktualnie do końca zajmujemy się 3 rzeczami:

  • teoretycznym dobieraniem próbek i pogłębianiem analizy porównawczej w ramach waszych kluczowych kategorii:

Tutaj używamy narzędzia wyszukiwania i autokodowania (z potwierdzaniem!) do znajdowania fragmentów, które mogły być pominięte we wstępnym / otwartym kodowaniu.  Następnie dokonujemy analizy porównawczej nowo-otrzymanego materiału i uzupełniamy nasze memo.

  • reintegracją z teorią i stanem wiedzy:

Wyszukujemy literaturę przedmiotu związaną z tematem naszej grupy – identyfikujemy rozdziały, całe książki, artykuły – i zamieszczamy w pliku projektu:

  1. Memo z informacjami bibliograficznymi o naszych wybranych tekstach (w stylu APA);
  2. Minimum 3 osobne memo – o każdym z tekstów osobno z krótką informacją o tym, czego dotyczyły badania, jakie były rezultaty i jak to się ma do waszej pracy.
  3. Widok sieciowy ‚literatura’ – w którym połączycie memo o literaturze z kodami, których dotyczy.
  • i pisaniem raportu:

Na razie spróbujmy stworzyć pierwszy szkic struktury (jako memo do pliku projektu, żeby wszystko było w jednym miejscu), żebyśmy mogli zacząć wyobrażać sobie, jak będzie wyglądać całość końcowa.

Żebyście mieli pojęcie o tym, jak piszemy, ale też jak jeszcze pogłębiać analizę, przeczytajmy proszę:

  • rozdział 7., Pisanie wstępnej wersji pracy naukowej z książki Kathy Charmaz, Teoria ugruntowana.
  • rozdział 6., Analiza porównawcza, z książki Grahama Gibbsa, Analizowanie danych jakościowych.

Zrezygnowaliśmy z kolokwium, więc zastosujemy inny sposób sprawdzenia wiedzy z zadawanych tekstów: proszę, żeby w podrozdziale metodologicznym odnieść się do każdego z zadawanych tekstów (w stylu APA).

Do 23.01. pracujemy nad dwoma pierwszymi opisywanymi rzeczami (dobieranie materiału i dalsza analiza porównawcza i integracja z literaturą). Wówczas proszę każdą grupę o przynajmniej kontakt mejlowy, przesłanie pliku z aktualnym stanem prac i (najlepiej w memo, w paczce) krótkim opisem, co dotąd zrobiliście.

Niezależnie od dat, terminów itd. ile to tylko możliwe, starajcie się konsultować ze mną swoje pomysły, umawiać w Socjolabie, pytać, rozmawiać, korzystać.

Od 26.01. – w odpowiedzi na wasze mejle z plikami projektów będę chciał umówić się na spotkanie w sprawie waszych raportów (dodam osobny wpis o tym, jak je pisać). Najlepiej w dni, kiedy macie egzaminy (po nich, dla relaksu). Docelowo (na tę chwilę) ustalmy termin oddania raportów na 16.02. – po to, żebym miał czas zasugerować poprawki, a wy – przygotować na ich podstawie krótkie prezentacje (6- 8 slajdów – jeszcze dodam na ich temat osobny wpis). Na 04.03. planujemy prezentację wyników przed szerszym audytorium (i wpisy).

Bardzo proszę, żeby każda grupa korzystała w maksymalny sposób z konsultacji ze mną. Nie robimy już regularnych zajęć, bo praca jest zbyt zindywidualizowana, więc wykorzystajcie Socjolab i prowadzącego, żeby osiągnąć najważniejszy cel – porządny raport z waszych badań. Wszystko zależy teraz od was i tego, jak wykorzystacie program i możliwości kursu.

 

Napisano w Bez kategorii, ogłoszenia do kursów Tagi:

Dodaj komentarz