O tożsamości, płci, seksualności

20150416_114218Dziękuję za wczorajszą lekcję, wasze zaangażowanie w dyskusję zrobiło na mnie duże wrażenie!

Rozpracowaliśmy sobie takie tematy:

 • sex a gender
 • różnice płci a biologia, kultura, społeczeństwo
 • socjalizowanie do ról społecznych
 • społeczne konstruowanie tożsamości płciowej

Przed nam jeszcze:

 • teoria kształtowania tożsamości płciowej Sigmunda Freuda
 • teoria kształtowania tożsamości płciowej Nancy Chodorow
 • teorie feministyczne i nierówności społeczne
 • kulturowy porządek płci Roberta Connella

Powoli możecie się przygotowywać do kolokwium, termin ustalimy sobie na lekcji, ale pewne jest, że obowiązkowe będą fragmenty z podręcznika Giddensa: ss. 45-47, 50-53, 127-133, 140-143.

Zagadnienia na kolokwium:

 1. Pojęcie kultury. Normy, wartości.
 2. Proces socjalizacji i role społeczne.
 3. Tożsamość społeczna i osobista.
 4. Różnice płci.
 5. Płeć kulturowa a biologia
 6. Teorie socjalizacji do ról społecznych
 7. Społeczne tworzenie rzeczywistości.
 8. Teorie kształtowania tożsamości płciowej (Freud, Chodorow)
 9. Teorie feministyczne i nierówności społeczne
 10. Kulturowy porządek płci

 

 

Napisano w ogłoszenia do kursów Tagi:

Dodaj komentarz