O czym będzie test

Mimo że kalendarz naszych spotkań zawiera tematy poszczególnych zajęć, to żeby ułatwić Wam przygotowanie się do testu spisaliśmy zagadnienia. Obowiązkowe lektury znajdują się w kalendarzu.

 1. Podejście jakościowe w badaniach socjologicznych. Historia badań jakościowych. Fazy badań jakościowych. Założenia ontologiczne i metodologiczne. Relacje między podejściem jakościowym i ilościowym.
 2. Metodologia teorii ugruntowanej. Prekursorzy i kontynuatorzy. Założenia. Zasady. Procedura. Zastosowanie. Zalety i ograniczenia.
 3. Wspomaganie komputerem projektu badawczego. Zalety, wady, ograniczenia.
 4. Formułowanie i konceptualizacja problemu badawczego. Od zlecenia do badania społecznego. Pytania praktyków a pytania badaczy.
 5. Metody i techniki badań jakościowych: źródła danych jakościowych, rodzaje metod. Dobór metod do problemu badawczego. Relacje pomiędzy danymi jakościowymi i ilościowymi.
 6. Metody i techniki badań jakościowych: wywiad indywidualny i grupowy. Wady i zalety. Plan badań. Dobór próby. Budowa narzędzia. Prowadzenie wywiadu.
 7. Zapis danych. Nagrywanie wywiadu. Sporządzanie transkrypcji. Narzędzia, techniki i zasady.
 8. Metody i techniki badań jakościowych: obserwacja. Zalety i wady. Rodzaje obserwacji. Procedura. Dobór próby. Narzędzia. Analiza danych etnograficznych.
 9. Metody i techniki badań jakościowych: teksty i dane wizualne. Jakościowa i ilościowa analiza tekstów i danych wizualnych. Etapy analizy. Wady i zalety. Zastosowanie. Sposoby wykorzystywania materiałów wizualnych w badaniach społecznych.
 10. Etyka w badaniach socjologicznych
 11. Kodowanie danych: kodowanie wstępne, skoncentrowane, in vivo, teoretyczne. Rodziny kodów. Problemy związane z kodowaniem.
 12. Pisanie not. Metody. Cel. Zastosowanie.
 13. Teoretyczne pobieranie próbek. Teoretyczne pobieranie próbek a inne rodzaje pobierania próbek. Logika. Zastosowanie. Ograniczenia.
 14. Generowanie teorii lokalnej. Integrowanie not, sortowanie i nasycanie. Zasady. Metoda ciągłego porównywania. Teoria rzeczowa i formalna.
 15. Pisanie raportu z badań. Jakość i wiarygodność badania. Przegląd literatury i ramy teoretyczne.

Powodzenia.

Napisano w ogłoszenia do kursów Tagi: ,

Dodaj komentarz