Przed ostatnim spotkaniem

Ostani raz widzimy się w połowie stycznia. Bardzo proszę jeszcze raz, żebyście przeczytali te parę uwag o pisaniu abstraktów. Proszę posłać mi efekty swojej pracy na ostatnie zajęcia

Na ostatnich zajęciach będziemy mieli 3 godziny, żeby dopracować Wasze streszczenia, koniecznie trzeba mieć:

  • streszczenie w języku polskim (jeśli nie znacie wyników badań, załóżcie coś – ewentualnie zmieni się to przed zamknięciem pracy)
  • streszczenie w języku angielskim (oraz listę wątpliwości, te 3 godziny to czas, który musicie maksymalnie wykorzystać)
  • słowa kluczowe, w tym związane z metodami, których używać

Po tych zajęciach, będę prosił o przesłanie abstraktów do końca stycznia do oceny. Proszę pamiętać, że oceniam Państwa pracę, a nie sam abstrakt. Proszę dać mi powody do wystawienia jak najlepszych ocen bez komplikacji.

Napisano w ogłoszenia do kursów Tagi:

Dodaj komentarz