Recenzja z wystawy World Press Photo

Proszę pamiętać o zadaniu domowym. Każdy przygotowuje recenzję – socjologiczną z wystawy World Press Photo w GSW w Opolu, którą odwiedziliśmy na poprzednich zajęciach. Jeżeli ktoś potrzebuje wrócić raz jeszcze do tych zdjęć, to wszystkie (a nawet kilka dodatkowych oraz informacje o autorach, wykorzystanym sprzęcie fotograficznym, kontekście wykonania zdjęcia) są dostępne na stronie Fundacji.

Recenzję należy wysłać do 10.01.2012 do godziny 23:59 na adres magdalena.piejko@uni.opole.pl.

Wskazówki dotyczące tego, jak prawidłowo przygotować recenzję socjologiczną znajdują się tutaj.

Proszę zwrócić także uwagę na formatowanie pracy:

  • Objętość: 3-5 stron
  • Czcionka: Georgia, 12
  • Interlinia: 1,5
  • Marginesy: 2,5
  • Przypisy dotyczące recenzowanego artykułu: wewnętrzne, w nawiasach tylko numer strony, np. (s. 35)
  • Przypisy i bibliografia odnoszące do innych prac, cytowanie: styl APA
Napisano w ogłoszenia do kursów Tagi:

Dodaj komentarz