Projekt badawczy: Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną i kontekst nielegalności

Współpracując z Pracownią Rozwoju Osobistego w Opolu realizujemy badanie nad dynamiką kontroli używania marihuany.

Projekt „Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną i kontekst nielegalności” fundowany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest  w okresie od czerwca 2012 do końca marca 2013 roku.

Koordynatorzy projektu:

Dariusz Parzych, psycholog, Magdalena Piejko, socjolożka, Michał Wanke, socjolog

Kontakt z zespołem badawczym: Uniwersytet Opolski, Instytut Socjologii, Opole, ul. Katowicka 89, p. 220, 774527486, badania@uni.opole.pl

Top