Informacje o badaniu dla badanych

Projekt badawczy: Konstruowanie poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną i kontekst nie-legalności

Dane realizujących badania:

 • Instytucja prowadząca badania: Pracownia Rozwoju Osobistego, PRO, Opole ul. Luboszycka 1a/7, 774537139, biuro@pro.opole.pl
 • Koordynatorzy projektu: Dariusz Parzych, psycholog, Magdalena Piejko, socjolożka, Michał Wanke, socjolog
  • Kontakt z zespołem badawczym: Uniwersytet Opolski, Instytut Socjologii, Opole, ul. Katowicka 89, p. 220, 774527486, badania@uni.opole.pl

Realizujący badania, cel badań i prywatność badanych

Jesteśmy socjologami i psychologami z Uniwersytetu Opolskiego. Współpracując z Pracownią Rozwoju Osobistego w Opolu realizujemy projekt badawczy na temat wytwarzania poczucia kontroli użytkowników nad marihuaną w kontekście nie-legalności.

Interesują nas doświadczenia i opinie związane z używaniem marihuany w różnych sytuacjach życiowych. Do wzięcia udziału w badaniu zapraszamy zarówno użytkowników marihuany, dilerów jak i byłych palaczy oraz terapeutów. Naszym celem jest zdobycie możliwie różnorodnych i szczegółowych informacji o tym, jak, dlaczego i w jakich okolicznościach sięga się po marihuanę bądź się z niej rezygnuje. Badania mają charakter naukowy i służą opisaniu oraz wyjaśnieniu zjawiska kontrolowania używania marihuany w kontekście nie-legalności.

 Udział w badaniu jest dobrowolny. Zależy nam, żeby badani czuli się komfortowo, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, żeby badanie przebiegało w swobodnej atmosferze z zachowaniem pełnej anonimowości.

 • Całkowita anonimowość.
  Badania są anonimowe, w związku z tym nie jesteśmy w stanie dotrzeć do odpowiadających na pytania, dlatego też nie możemy doprowadzić do tych osób organów ścigania. Anonimowość zapewniamy nie rejestrując tożsamości badanego, cyfrowo (nieodwracalnie) zmieniając jego głos na nagraniu i przeprowadzając transkrypcję z usunięciem (także z nagrania) nazw własnych i innych informacji, które mogłoby ewentualnie identyfikować badanego.

 • Nie informujemy o ewentualnym popełnieniu przestępstwa, bo nie mamy takiego obowiązku.
  Jeśli w czasie wywiadu dowiemy się o popełnieniu przestępstwa, nie będziemy – bo nie musimy informować odpowiednich organów. Nie informując o popełnieniu tego rodzaju przestępstwa nie popełniamy czynu zabronionego, ponieważ denuncjacja jest karana tylko jeżeli chodzi o enumeratywnie wymienione przestępstwa w art. 240 kk (USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny), a posiadanie, kupowanie, sprzedawanie niedozwolonych substancji, nie jest wyliczone w tym przepisie.

 • Pracownia Rozwoju Osobistego nie jest instytucją państwową, więc nie musi chronić życia i zdrowia publicznego.
  Zgodnie jednak z art. 304 kpk (USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego) mamy społeczny obowiązek zawiadomienia prokuratora lub Policji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Przedmiotem ochrony jest tutaj życie i zdrowie publiczne. Instytucja państwowa, która w związku ze swą działalnością dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędy ma prawny obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym prokuratora lub Policji oraz przedsięwzięcia niezbędnych czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Jednak Pracownia Rozwoju Osobistego w Opolu nie jest instytucją w rozumieniu art 304 par 2 KPK.

 • Nagranie poddamy cyfrowej modulacji (nieodwracalnej) i razem z transkrypcją będziemy przechowywać na jednym nośniku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego i kopię będzie przechowywać KBPN, a wszystkie imiona i nazwy własne skasujemy. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby projektu badawczego, w analizie nie będziemy odnosić się do konkretnych osób, w żaden sposób nie będzie możliwe zidentyfikowanie badanych.

Wywiad potrwa około 90 minut i będzie nagrywany. Osoba przeprowadzająca wywiad będzie posługiwać się scenariuszem wywiadu z listą pytań. Zależy nam na szczerych i szczegółowych wypowiedziach, dla nas nie ma złych i dobrych odpowiedzi, nie będziemy nikogo oceniać, dlatego prosimy o otwarte wyrażanie opinii.

Dziękujemy za zgodę na udział w badaniu!

Top