Informacje o projekcie

Celem badania jest poznanie społecznej konstrukcji ryzyka, radzenia sobie ze zdobywaniem i posiadaniem marihuany w sytuacji, kiedy jest to nielegalne oraz odpowiedź na pytanie, czy – i jeśli tak to – w jakim kontekście i w jaki sposób nie-legalność narkotyku ma znaczenie przy zrezygnowaniu z jego używania.

 Za Beckerem (2009) kładziemy nacisk na znaczenie autodefinicji używania marihuany oraz społecznie konstruowane konteksty tegoż. Oczywiście, zależność od marihuany klasyfikuje się na poziomie DSM-IV – problemów psychospołecznych i środowiskowych. Proponowany projekt adresuje właśnie tę kwestię, kładąc nacisk na jednostkową percepcję korzystania z marihuany i dynamikę wchodzenia i wychodzenia z zależności, a zwłaszcza korzystanie z nielegalnego rynku pochodnych canabis.

Zakładamy, że zdefiniowanie używania marihuany jako problemowego, uruchamia proces odchodzenia od używania marihuany. W szerszym wymiarze, Interesuje nas eksploracja społecznego procesu stawania się, bycia i przestawania być użytkownikiem marihuany:

 • konstruowania i utrzymywanie wrażenia kontrolowania oraz proces utraty kontroli nad używaniem marihuany;

 • procesu wskazywania i definiowania problemowego momentu używania marihuany w kontekstach:

  • kontaktów interpersonalnych (zawodowe, rodzinne, towarzyskie);

  • kontroli społecznej (prawo, system oświaty, media, profilaktyka antynarkotykowa);

  • zdrowotnym;

  • konsekwencji używania marihuany na poziomie mikropraktyk społecznych;

  • dynamiki bycia użytkownikiem marihuany;

 • procesu odchodzenia od używania marihuany.

Metodologia i przebieg badania

Badanie ma charakter jakościowy z wykorzystaniem metody biograficznej. W ramach projektu przeprowadzono wywiady indywidualne biograficzne i kierowane oraz zogniskowane wywiady grupowe. Badaniu zostali poddani: użytkownicy marihuany, byli użytkownicy marihuany, osoby z otoczenia użytkownika, dilerzy oraz terapeuci.

Dla zapewnienia pełnego komfortu i bezpieczeństwa badanych, przeprowadzono analizę prawną uczestnictwa w badaniu i informowano o tym badanych.

Cele projektu badawczego

Projekt proponowanych badań może dostarczyć istotnych informacji na temat poznania społecznej konstrukcji ryzyka, radzenia sobie ze zdobywaniem i posiadaniem marihuany w sytuacji, kiedy jest to nielegalne oraz odpowiedź na pytanie, czy – i jeśli tak to – w jakim kontekście i w jaki sposób nie-legalność narkotyku ma znaczenie przy zrezygnowaniu z jego używania.

Poprzez powyższe cele, uzupełniona zostanie wiedza na temat używania konkretnej substancji, jaką jest marihuana dodatkowo poprzez realizację projektu badawczego zostanie uzupełniona luka teoretyczna i metodologiczna w socjologicznych badaniach dotyczących używania marihuany.

Uzyskane dane pozwolą także rozbudować program terapeutyczny dla użytkowników marihuany, klientów terapii uzależnień.

Dodaj komentarz

Top