Co sondaż?

2015-01-14 08.53.21Skąd pomysł?

Projekt „Co sondaż?” powstał, kiedy Samorząd Studencki zgłosił się z prośbą o zbadanie opinii studentów Uniwersytetu Opolskiego w sprawie zmian związanych z funkcjonowaniem indeksów. Tak rozpoczynamy serię zasięgania opinii ogółu studentów w rozmaitych ważnych (i mniej istotnych) sprawach studiowania na UO.

 Cel: partycypacja studentów

„Co sondaż?” ma na calu zwiększyć bezpośrednie uczestnictwo w procesie podejmowania ważnych decyzji przez studentów. Proces zapadania kluczowych rozstrzygnięć jest skomplikowany, ale staramy się ułatwić Zarządowi Samorządu reprezentowanie głosu wszystkich studentów w ich sprawach.

Realizacja: studenci socjologii

Cykliczne badanie realizują studenci socjologii w Socjolabie: Kamil Bonk (2. mgr), Bernadeta Pudełko (3. lic.), Aneta Sachta (3. lic.), Marta Turek (3. lic.) i Wiktoria Wójcik (3. lic.) pod opieką mgr Michała Wanke z Instytutu Socjologii.

Anonimowość

Badanie realizowane jest przy użyciu systemu ankietującego Socjolab.uni.opole.pl działającego na uniwersyteckich serwerach więc udzielane przez badanych informacje nie docierają nigdzie indziej. „Co sondaż?” jest anonimowy. Mimo, że zaproszenia do udziału w badaniu wysyłane są na indywidualne konta studenckie uniwersyteckiej e-mail (to sposób, żeby upewnić się, że prawo do głosu w sprawach studentów mają tylko oni sami) to udzielane odpowiedzi są gromadzone w osobnej bazie danych, a badacze widzą tylko który „numer indeksu” wziął, a który nie wziął udziału w badaniu. Same odpowiedzi są zapisywane w oddzielnej bazie danych i nie ma technicznej możliwości by powiązać je z osobami odpowiadających studentów. Baza wysyłkowa jest również anonimowa – zawiera jedynie listę aktualnie aktywnych studentów.

Kto zleca?

W „Co sondaż?” realizuje się zlecenia Samorządu  Studenckiego, ale jesteśmy otwarci na inne badania dotyczące opinii studentów.

Co sondaż to inny obrazek

Każde kolejne badanie z edycji „Co sondaż?” identyfikuje obraz projektowany przez artystów z Uniwersytetu Opolskiego i jest autorską interpretacją tematu.

Kontakt

W razie pytań, prosimy o wiadomość: Kamil Bonk, 2. mgr, socjologia, kamil.bonk@student.uni.opole.pl

Ewentualnie, można nas znaleźć na FB.

Top