Mołodzi socjologowie rozwiązują lokalne problemy społeczne

zobacz blog projektu

Projekt zrealizują studenci socjologii we współpracy z uczniami i nauczycielami wybranych szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Tematem projektu jest wykorzystanie wiedzy socjologicznej w praktyce lokalnych problemów społecznych. Projekt potrwa 8 miesięcy (październik 2011 – maj 2012).

Celem projektu jest wyposażenie młodych ludzi w warsztat socjologa przydatny w dostrzeganiu i rozumieniu problemów lokalnej społeczności oraz integracja uczniów i studentów w działaniu na rzecz wspólnoty.

W każdej ze szkół zostanie utworzony zespół studentów i uczniów, który zidentyfikuje, zdiagnozuje i przygotuje rozwiązanie problemu społecznego, istotnego dla lokalnej społeczności. Każdy zespół przygotuje i przeprowadzi kampanię informacyjną mającą na celu nagłośnienie problemu i rezultatów projektu. W czasie trwania projektu, zespoły uczniów odwiedzą Instytut Socjologii, aby poznać metody pracy socjologów. Na koniec projektu w Instytucie Socjologii zorganizowanie zostanie spotkanie wszystkich zespołów,żeby wymienić się doświadczeniami i zaprezentować rezultaty działań.

Działania w ramach projektu:

 1. praca zespołowa: stworzenie w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych w województwie opolskim zespołów roboczych złożonych z uczniów i studentów.
 2. zajęcia tematyczne dla uczniów i studentów, których celem będzie wyposażenie ich w warsztat socjologa oraz rozbudzenie wrażliwości i odpowiedzialności społecznej. Poprowadzą je studenci i pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego;
 3. badania terenowe, w czasie których zespoły zdiagnozują wybrane problemy społeczne zbierając odpowiednie dane empiryczne. Taka terenowa praca pozwoli im poznać członków małej wspólnoty, jej punkt widzenia oraz potrzeby;
 4. krótkometrażowe filmy tematyczne omawiające zidentyfikowany przez każdy zespół problem społeczny. Koncepcją oraz realizacją filmu zajmą się uczniowie i studenci. Będzie to ich autorski pomysł, a jego celem będzie nie tylko przybliżenie i charakterystyka problemu, ale także prezentacja uczestników projektu i przebiegu poszczególnych działań. Wszystkie filmy będą udostępnione na stronie internetowej projektu;
 5. małe kampanie społeczne: na koniec projektu każdy zespół przygotuje i przeprowadzi lokalną kampanię informacyjną dotyczącą realizowanych działań;
 6. spotkanie zespołów w Instytucie Socjologii UO, które będzie okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i perspektyw między uczestnikami projektu. Na spotkaniu każdy z zespołów opowie i zrealizowanych działaniach i zaprezentuje efekty końcowe. Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych;
 7. przewodnik po problemach społecznych: po zrealizowaniu prac przez wszystkie zespoły przygotowany i wydrukowany zostanie przewodnik zawierający informacje o podejmowanych zagadnieniach i stosowanych metodach, aby pokazać innym uczniom, studentom i nauczycielom, jak ważne jest podejmowanie takich działań i jak wiele społecznych problemów występuje w naszym najbliższym otoczeniu. Przewodnik będzie zaproszeniem i zachętą do aktywizowania młodych ludzi do myślenia o otaczającym ich świecie i uwrażliwienia ich na to, co dzieje się tuż obok, w lokalnej wspólnocie. Przewodnik będzie miał także wersję elektroniczną.
 8. strona internetowa projektu, gdzie każdy zespół będzie relacjonował swoje działania.

Harmonogram

Realizacja projektu w szkołach odbędzie się w kilku etapach:

 1. Studenci i pracownicy uniwersytetu spotkają się czterokrotnie w Waszej szkole, żeby opracować problem i przygotować kampanię.

  • listopad – grudzień 2011, luty-marzec 2012.

 2. Pracownik uniwersytetu odwiedzi szkołę z gościnnym wykładem, żeby opowiedzieć o problemie społecznym, którym zajmuje się utworzony zespół uczniów i studentów.

  • listopad – grudzień 2011, luty-marzec 2012.

 3. Cała praca będzie także prowadzona na odległość – przy pomocy interaktywnej strony internetowej: socjolekt.uni.opole.pl/mlodzi.

 4. Następnie zaprosimy jednego z nauczycieli wraz z grupami uczniów do Instytutu Socjologii na warsztaty, podczas których grupy zaprezentują efekty swojej pracy: 15 maja 2012.

Grupa Nieformalna Młodych Socjologów
Collegium Civitas, Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 89, 45–061 Opole, tel. 774527480
socjolekt@uni.opole.pl socjolekt.uni.opole.pl/mlodzi
 
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej