Tag: definicja

Ćwiczenia:

1.Co to jest kultura?

2.Czym jest mechanizm wpływu kultury na osobowość jednostki

3.Opisanie i  najważniejszych mechanizmów wpływu kultury na osobowość jednostki

4.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi: ,

Bezdomność

bezdomność, zjawisko społeczne polegające na braku domu lub miejsca stałego pobytu gwarantującego jednostce lub rodzinie poczucie bezpieczeństwa, zapewniającego schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zaspokojenie podstawowych potrzeb na poziomie uznawanym w danym społeczeństwie za wystarczający.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:

Ubóstwo

Brak wystarczających środków do życia; życie w nędzy, poniżej minimalnego standardu życia.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

Animozja

Animozja – niechęć, pretensja, uraza do kogoś.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

definicja

Interakcja to wzajemne oddziaływanie na siebie osób, przedmiotów lub zjawisk… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:

Sekularyzacja

Proces prowadzący do spadku znaczenia religii w sferze instytucji społecznych, kultury oraz życia indywidualnego. Najczęściej podkreśla się, że słabnący wpływ religii na życie społeczne uwidacznia się w społeczeństwach uprzemysłowionych.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:
Top