Tag: metodologia

Praktyka badawcza w Akademickim Centrum Karier

Budujemy interdyscyplinarny zespół do pracy (i nauki!) przy badaniach karier zawodowych absolwentów uniwersytetu. Dajemy możliwość rozwoju w różnych kierunkach i zdobycie różnorodnego doświadczenia.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w dla studentów, główny nurt Tagi: , , , , , , , ,

Warsztaty: Manipulacja sondażami. Czy sądzi Pan/Pani, że nauka może kłamać?

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów do udziału w warsztatach organizowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz opolski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego pod tytułem

Manipulacja sondażami.

Czytaj dalej / Read more »
Napisano w główny nurt Tagi: , , ,

Ile wywiadów jakościowych wystarczy

To zawsze ważne pytanie w naszych badaniach jakościowych, więc warto przyjrzeć się tej dyskusji.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w główny nurt, metodologia Tagi: , , , , , ,

Między biegunami

Przez cały semestr dyskutowaliśmy nad różnymi orientacjami metodologicznymi w naukach społecznych. Podstawowy wniosek dla nas brzmi: zróżnicowanie świata społecznego odbija się w zróżnicowaniu i podziałach wewnątrz samej socjologii a odpowiedzialny badacz powinien znaleźć swoje miejsce w tej przestrzeni.Czytaj dalej / Read more »

Napisano w ogłoszenia do kursów, zadania Tagi: ,

Ogólnopolskie Warsztaty Metodologii Jakościowych

Druga edycja warsztatów, tym razem organizatorzy rozszerzyli grupy tematyczne o badania w działaniu, ewaluację jakościową, badania biograficzne i metodę dokumentarną.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w główny nurt, ogłoszenia do kursów Tagi: , , , ,

Feyerabend i Popper

Pozostajemy jeszcze przy kwestii rozwoju i demarkacji wiedzy. Za tydzień kończymy analizę rozważań nad pozytywną metodologią Paula Feyerabenda i przechodzimy do metody naukowej Karla Poppera.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w kursy Tagi: ,
Top