Tag: praca2011plan

Plan pracy

Ćwiczenia – temat: Rola konformizmu w procesie socjalizacji.
1. Przedstawienie problemu

2. Wyjaśnienie pojęć

3. Opis argumentów podporządkowania się dobrym wzorcom

4.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

Plan pracy

ćwiczenia
„Pojęcie i funkcje kontroli społecznej”
1. Wstęp:
– definicja kontroli społecznej
2. Rozwinięcie:
–  mechanizmy kontroli społecznej
–  formy kontroli społecznej
– kontrola społeczna jako reakcja na dewiacje
3.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

Plan Pracy

[Ćwiczenia]

„Teoria Anomii Emila Durkheima i Roberta Mertona, spostrzeganie rzeczywistości w społeczeństwie”

1. Wyjaśnienie pojęcia Anomii

2.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

Plany prac

Wykład:

” Geneza i podstawy paradygmatu socjologii humanistycznej”

1. Przedstawienie pojęcia socjologii humanistycznej

2.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

Plan prac

Na ćwiczenia: „Rodzina i jej funkcje oraz miejsce w systemie społecznym”
1.Wstęp – rodzina jako podstawowa grupa społeczna.
2.Funkcje rodziny
3.Problemy współczesnej rodziny (alkoholizm i narkomania)
4.Rozwój jednostki w rodzinie wielodzietnej
5.Podsumowanie
Na wykład: „Używki w życiu współczesnej młodzieży”
1.Wstęp – czym są narkotyki i jakie jest postrzeganie ich wśród młodzieży
2.Presja grupy jako czynnik powodujący sięganie po środki odurzające
3.Postrzeganie marihuany przez społeczeństwo
4.Charakterystyka nielegalnego rynku narkotykowego
5.Podsumowanie… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:

Plan pracy

Na ćwiczenia: „Kontrola społeczna i jej funkcje”
1.    Wstęp – czym jest kontrola społeczna
2.    Wpływ kontroli społecznej na życie człowieka
3.    … Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:
Top