Tag: statgrupy

Studenci wybrali kierunek studiów, który narzucili im rodzice.

HIPOTEZA: Studenci wybrali kierunek studiów, który narzucili im rodzice.

ZMIENNA:  mierzona na poziomie nominalnym, przybiera wartość TAK lub NIE.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:

Praca w zawodzie po studiach

Hipoteza- kierunek studiów, który studenci wybierają najczęściej kierując się chęcią pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Zmienna- chęć pracy w zawodzie po ukończeniu studiów

Pytanie badawcze- czy po ukończeniu studiów chciał/a byś pracować w wyuczonym zawodzie?… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:

Wybór kierunku studiów według zainteresowań


Hipoteza: Studenci wybierali
kierunki studiów ze względu na zainteresowania.

Omówienie hipotezy: Studenci
wybierali kierunki studiów według
własnej, subiektywnej opinii, polegającej na zainteresowaniach, bądź nadziei
posiadania dobrze płatnej pracy/

Zmienna: Nominalna

Zmienną są zainteresowania oraz fascynacja wybraną
dziedziną nauki.
Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:

Wybór kierunku, a obecność w mediach

Hipoteza: Ludzie wybierający dziennikarstwo i politologię wykazują większą chęć zaistnienia w mediach, natomist wybierający socjologię dużo mniej.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:

Zainteresowania, wolne miejsca a kierunek studiów

Hipoteza: Studenci wybierali kierunki według wolnych miejsc i zainteresowań pokrewnych kierunkowi z wolnym miejscem.

Zmienna: Wybieranie kierunku według zainteresowań ale i wolnych miejsc na kierunku.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:

poprawione zadanie Kierunek studiów, a niespełnione plany rodziców

Hipoteza: studenci najczęściej wybierali socjologię, politologię i dziennikarstwo ponieważ ich rodzice kiedyś nie dostali się na te kierunki wiec chcieli, by dzieci je wybrały.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:
Top