Tag: techniki2011_zad1

1.Jan Szczepański(1970), Elementarne pojęcia socjologii,wyd. Naukowe 2.Piotr Sztompka(2002), Socjologiczna Analiza Społeczeństwa, wyd.Znak 2002 3. Zygmunt Bauman, Socjologia, wyd. Zysk i s-ka 2002
Napisano w zadania Tagi:

Zadanie cz.II

Czytaj dalej / Read more »
Napisano w Bez kategorii Tagi:

Zadanie 2 Socjologia

Według Petera Bergera (1995) socjologia istnieje po to, aby pomóc ludziom. Jej celem jest wyjaśnienie zachowań. Barbara Szacka (2008) w swojej książce opisuje, iż socjologia stworzona jest dla człowieka, który chciałby czerpać doświadczenia od innych powiększając wiedzę o świecie.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:

Socjologia

Anthony Giddens (2005) twierdzi, że socjologia zawdzięcza swój charakter temu, że zajmuje się (lub powinna się zajmować) problemami o żywotnym dla nas wszystkich znaczeniu, problemami, które budzą zasadnicze kontrowersje i sprzeczności w społeczeństwie.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:

Zadanie cz.II

Zygmunt Bauman (1996) uważa, że socjologia jest to zazwyczaj spoglądanie na ludzkie czynności jak na fragmenty większych całości, a tymi całościami są nieprzypadkowe grupy ludzi powiązane ze sobą siecią wzajemnych zależności.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:

Zadanie, część druga

Jak dowiedzieliśmy się od J.H.Turnera (1998) socjologia analizuje społeczne zachowania człowieka, organizację społeczeństw oraz zachodzące w nich interakcje.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w Bez kategorii Tagi:
Top