Tag: techniki2011zad2

Wpis do bibliografii: styl APA i Chicago

styl APA:

Spinda,E.(Warszawa, kwiecień-czerwiec 2009). Reflekcja – dzień z życia socjologa. Magister niekulturalny. Socjologia.pl, nr 1.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

Zrozumieć stres

Artykuł związany jest z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie(rozmaitych sytuacjach, związanych z relacjami w odniesieniu do innych ludzi. … Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

Wpis do bibliografii

Analiza i krytyka Mertonowskiej teorii zachowań dewiacyjnych.

Artykuł przedstawia analizę i krytykę Mertonowskiej teorii zachowań dewiacyjnych.Autor opiera się na pracach Mertona o koncepcji anomii i jego uczniów.Przedstawia również kilka słów o tradycji anomii Mertona i Durkheima.Autor przedstawia rozważania na temat tego jak bardzo teoria anomii może przyczynić się do naszego poszerzenia wiedzy a temat zagadnień życia społecznego, a niektóre koncepcje anomii mogą być przydatne i zarazem bardzo interesujące.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

techniki2011zad2

* wpis w stylu  stylu chicagowskim

Piotr Sztompka, Socjologia:analiza społeczeństwa (Kraków: Znak, 2002), strony od 369 do 381

* spis w stylu APA

Sztompka, P.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

zadanie 2 – styl APA i Chicago

Artykuł ” Zróżnicowanie biedy: wiek i płeć ” opisuje biedne dzieci, kobiety, mężczyzn oraz starszych ludzi. Przedstawia w jaki sposób radzą sobie z resztą społeczeństwa i jak są postrzegani przez bogatszych ludzi.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:

Wpis do bibliografii zadanie 2

Wzór osobowy internauty: czego oczekują od nas netykiety?

Artykuł traktuje o netykiecie jako heterogenicznym kodeksie etycznym internetu, propagowanych wzorach osobowych i wzorach negatywnych.… Czytaj dalej / Read more »

Napisano w zadania Tagi:
Top