Centrum Edukacji Ustawicznej UO zaprasza na kursy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Centrum Edukacji Ustawicznej UO zaprasza na kursy

Zapisy przyjmowane są do 17 maja 2019 r.

Szczegóły na temat kursu dla wychowawców można znaleźć TUTAJ, a dla kierowników wypoczynku TUTAJ.   

W programach kursów zaplanowano wykłady i ćwiczenia, które będą prowadzone zarówno w warunkach naturalnych, jak i symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajęć konkretnych jednostek dydaktycznych.

Uniwersytet Opolski, jako wiodąca uczelnia wyższa w województwie opolskim posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu opiekunów dzieci i młodzieży. Od wielu lat kształcimy pedagogów na specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Uczelnia posiada także pracownie wychowania muzycznego, technicznego, plastycznego, teatralną, literatury dziecięcej oraz praktycznie nieograniczony dostęp do literatury naukowej nt. opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Posiadamy także wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz szeroką sieć współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
i pracownikami tych instytucji.

.