Nie żyje dr Krzysztof Spałek - botanik, fitosocjolog, nauczyciel akademicki

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nie żyje dr Krzysztof Spałek - botanik, fitosocjolog, nauczyciel akademicki

Dr Krzysztof Spałek, szeroko znany jako odkrywca stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie, był pracownikiem Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego, autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz opracowań zwartych dotyczących geografii roślin, geobotaniki, fitosocjologii i ochrony przyrody.

- Krzysztof był człowiekiem prawdziwej pasji, wspaniałym regionalistą, który ukochał swoją Opolszczyznę i swój uniwersytet – mówi przyjaciel zmarłego prof. Arkadiusz Nowak. – Gdyby urodził się w XIX wieku byłby światowej sławy biologiem. Urodził się pod koniec wieku XX.; w dzisiejszych czasach  świat pasjonatów takich jak on niekoniecznie hołubi. Śmierć Krzysztofa to ogromny dramat, szedł po wielkie naukowe sukcesy, miał tyle do zrobienia… 

Dr Krzysztof Spałek był współredaktorem pierwszej w Polsce regionalnej „Czerwonej księgi roślin województwa opolskiego", odkrywcą nowych dla Polski zbiorowisk roślinnych, autorem kilkuset publikacji popularnonaukowych, folderów, albumów, fotografem przyrody i zapomnianych zabytków, publicystą, regionalistą, odkrywcą stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie, które należy do największych i najciekawszych na świecie.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 14 grudnia. 2019 r. w Krasiejowie. Msza św. w tamtejszym kościele rozpocznie się o godz. 9, po mszy nastąpi przejście na cmentarz.

***

Krzysztofa Spałka żegnają koleżanki i koledzy z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego

Dr Krzysztof Spałek (1970 – 2019)

Botanik, fitosocjolog, nauczyciel akademicki był od 1995 roku związany z Instytutem Biologii i Ochrony Środowiska, następnie Katedrą Biosystematyki i Instytutem Biologii Uniwersytetu Opolskiego.

Dr Krzysztof Spałek był synem Ziemi Opolskiej, badaczem śląskiej roślinności, botanikiem z pasją i historycznym zacięciem. Oko Krzysztofa odróżniało tysiąc odcieni zieleni, znał z imienia ponad dwa tysiąc gatunków roślin i z pasją odsłaniał kolejne ich tajemnice. Żył i pracował w swoim ukochanym Krasiejowie, miejscu dla Niego mistycznym, miejscu, które dawało Mu przez wiele lat niezwykłą siłę odkrywania.

Krzysztof Spałek, urodził się 15 marca 1970 r. w Ozimku i od lat dziecięcych żywo interesował się przyrodą. Nigdy nie miał wątpliwości, że chce zostać biologiem. Jego badania nad florą Opolszczyzny pozwoliły mu uzyskać w 1994 roku tytuł magistra w Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, a w roku 1999 stopień doktora nauk biologicznych.

Od zawsze swoją działalność zawodową wiązał ze Śląskiem Opolskim. Po studiach podjął pracę jako asystent w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Opolskiego, gdzie od 2000 roku pracował jako adiunkt.

Aktywność naukowo-badawcza dra Krzysztofa Spałka była bardzo szeroka, a posiadany dorobek publikacyjny rzadko spotykany i bogaty. Dotyczył on głównie florystyki, fitosocjologii, ochrony przyrody, ale także faunistyki, biologii konserwatorskiej, hydrobiologii i dendrologii.
Liczne są także opracowania popularno-naukowe, w tym albumy i monografie, a także organizowane przez różne instytucje wystawy jego fotografii. Działalność popularyzatorska Krzysztofa miała ogromne znaczenie w pogłębieniu wiedzy o florze i faunie mieszkańców naszego regionu i świadomości potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Łącznie dr Krzysztof Spałek był autorem ponad 150 publikacji naukowych oraz ok. 250 popularno-naukowych, które ukazywały się zarówno w Polsce jak i za granicą. Unikalność Jego dorobku polega m.in. na niezwykłej rozpiętości tematycznej oraz zróżnicowaniu prac. Publikował zarówno w prestiżowych międzynarodowych periodykach botanicznych, etnobiologicznych czy ekologicznych, ale także na regionalnych łamach czasopism profesjonalnych i dzienników.

Dzięki jego badaniom poznano wiele nieznanych wcześniej stanowisk rzadkich roślin, także takich uważanych już za wymarłe w naszym regionie. Opisał wiele nowych dla Polski zbiorowisk roślinnych. Był współautorem „Czerwonej księgi roślin województwa opolskiego”, pierwszego tego typu regionalnego opracowania w Europie. Dzięki niemu uzyskaliśmy dokładną dokumentację szaty roślinnej kilkunastu rezerwatów przyrody województwa opolskiego, a także wielu innych terenów. Stały się one podwaliną pod utworzenie wielu ważnych obszarów prawnie chronionych, w tym rezerwatów, Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, wielu użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Przewrotność losu sprawiła, że nie botaniczne odkrycia ani też działalność na polu ochrony przyrody spowodowały, że świat usłyszał o młodym naukowcu z Opola. Jednym z najważniejszych odkryć dra Spałka stało się odnalezienie, w nieodległym od jego domu rodzinnego wyrobisku iłów, kości i śladów zwierząt triasowych. Intuicja i głęboka świadomość przyrodnicza kazały mu zająć się krasiejowskimi kośćmi, co z czasem okazało się odkryciem na skalę światową. Dziś mało kto zdaje sobie sprawę, przechadzając się po ogromnym juraparku, że odkrycie to zawdzięczamy skromnemu pasjonatowi przyrody z okolicznej wioski.

Doktor Krzysztof Spałek nie stronił od codziennego życia regionu. Mimo wielu obowiązków związanych z pracą naukową chętnie i często udzielał wywiadów, był współpracownikiem regionalnych gazet, odwiedzał z prezentacjami i wykładami wiele szkół w naszym województwie. Ten nieoceniony wkład dra Spałka został uhonorowany przez kapitułę z trzech śląskich województw przyznaniem mu w roku 2002 nagrody Karola Miarki, która przyznawana jest osobom wnoszącym trwałe, humanistyczne wartości do kultury narodowej.

Drogi Krzysztofie, zawsze podziwialiśmy Twoje botaniczne i pozaprzyrodnicze pasje. Kilka dni temu otwieraliśmy w Twoim imieniu wystawę fotograficzną o podwodnym świecie roślin, i nigdy byśmy nie przypuszczali, że będzie to ostatnia wystawa w Twoim życiu.

W Twojej osobie Opolszczyzna utraciła niezastąpioną i piękną postać odkrywcy, pasjonata, gawędziarza o śląskiej przyrodzie, śląskich kwiatach i śląskich botanikach.

Dziękujemy Ci za wszystko. Cześć Twojej pamięci.

Koleżanki i koledzy z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

 

 

 

.